foto1
Beleef het avontuur
foto1
Leer vandaag nog duiken
foto1
Bij OSV ORCA
foto1
Kom naar de Albert Heijn intro avonden
foto1
op 7 - 14 - 21 oktober.

OSV ORCA

De duikvereniging van Alkmaar

/**
<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />
*/


Agenda OSV ORCA

Hier vindt je alle activiteiten van OSV ORCA

Lees meer

Introductieduik

OP 19 februari hebben wij weer een introductie duik.

Lees meer

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Read More

Specialisatie Droogpak Duiken

Opbouw opleiding

droogpak duiken NOB boekNederland is een land met een gematigd klimaat, iets dat voor duikers betekent dat er ’s zomers zonder problemen met een natpak kan worden gedoken. Voor de duikers die ook in de winter willen duiken, is het natpak echter wat fris: naast het semi-droogpak is een droogpak dan toch wel aantrekkelijk. Aangezien het droogpakduiken echter aanzienlijk verschilt van het duiken in een natpak- of semi-droogpak, is de Specialisatie Droogpak Duiken ontwikkeld.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

 • voldoende weten over de diverse soorten droogpakken
 • de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak
 • in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden

Brevet

Wanneer je de opleiding succesvol afrond, krijg je het brevet Specialisatie Droogpak Duiken van de NOB. 

Vereisten

Er is een aantal minimum vereisten, waaraan voldaan moet worden, voordat je kunt deelnemen aan de NOB Specialisatie Droogpak Duiken.

 • Je moet beschikken over het 1* NOB / CMAS brevet of een daar aan gelijk te stellen brevet, zoals het "Open Water" brevet. 
     De richtlijnen van het Recreational Scuba Training Council (RSTC) worden hierbij gevolgd.
 • Je moet medisch goedgekeurd zijn voor het duiken met perslucht.

Kosten

Voor de kosten van deze specialisatie verwijzen we naar de actuele pagina tarieven.
Eventueel bijkomende kosten zijn de huur van een droogpak.

Cursusprogramma

Theoretische instructie:

 • droogpakken onderpak2 x 2 uur theoretische instructie
 • inclusief toetsing

Praktische instructie:

 • 6 x duiken in stroomloos water van minimaal 5 meter diepte en minimaal 1,5 m zicht

Procedure aanmelding

Je meldt je aan bij de training- en opleidingcoördinator

Materialen

 • NOB Specialisatie Droogpak Duiken boek, (is onderdeel van de cursusprijs).
 • Eigen duikuitrusting.
 • Een droogpak

Specialisatie Decompressieduiken

Opbouw opleiding

decompressieduiken NOB boekWanneer je een mooi wrak op diepte wilt beduiken, wil je graag wat langer op diepte blijven om het wrak te bewonderen. Dat je dan in deco kan raken is heel denkbaar. Hoe moet je hier mee omgaan en welke zaken komen er nog meer bij kijken? Dit en meer wordt allemaal duidelijk met de Specialisatie Decompressieduiken.

Leerdoelen

Cursisten krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt om in staat te zijn om een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren, daarbij dient een zorgvuldige duikplanning te worden opgesteld en er dient volgens deze planning gedoken te worden.

Brevet

Wanneer je de opleiding succesvol afrond, krijg je het brevet Specialisatie Decompressieduiken van de NOB.

Vereisten

Er is een aantal minimum vereisten, waaraan voldaan moet worden, voordat je kunt deelnemen aan de NOB Specialisatie Decompressieduiken.

 • Je moet beschikken over het 3* NOB / CMAS brevet of een daar aan gelijk te stellen brevet, zoals het "Divemaster" brevet.
  De richtlijnen van het Recreational Scuba Training Council (RSTC) worden hierbij gevolgd.
 • Je moet medisch goedgekeurd zijn voor het duiken met perslucht.

Kosten

Voor de kosten van deze specialisatie verwijzen we naar de actuele pagina tarieven.

Cursusprogramma

Theoretische instructie:

 • 4 x 1,5 uur theoretische instructie (inclusief toets)

Praktische instructie:

 • 4 x maken van een decompressieduik in diep water; bijvoorbeeld Oostvoorne, Scharendijke of Dreischor.

Procedure aanmelding

Je meldt je aan bij de training- en opleidingcoördinator

Materialen

 • NOB Specialisatie Decompressieduiken boek, is onderdeel van de cursusprijs en wordt tijdens de cursus uitgereikt.
 • Eigen duikuitrusting.die geschikt is voor diepe duiken.

Opfriscursus reanimatie en AED

reanimatie plaatje beademen hartmassageEr is weer een nieuwe opfriscursus reanimatie en AED voor 2019 gepland.

De opfriscursus staat ook open voor leden die niet aan de cursus van vorig jaar hebben deelgenomen maar toch bijscholing willen. Mits zij al eens eerder een reanimatiecursus hebben gevolgd en dat niet langer dan 4 jaar geleden is.

De reanimatie en AED-opfriscursus duurt 2 uur en zal jaarlijks gegeven worden. Voor de kosten van deze cursus verwijzen we naar de actuele pagina tarieven.
Lesplaats is natuurlijk in ons egen clubgebouw.

Uiteraard wordt het diploma weer afgetekend. Voor diegenen die nu wel meedoen maar geen certificaat (meer) hebben dit graag bij aanmelding kenbaar maken.

Je kunt je belangstelling tonen door je voor 31 januari op te geven via de training & opleidingcoördinator.

Opfriscursus duiken

Ben je in het bezit van een duikbrevet, maar heb je al heel lang niet meer gedoken? Dan is dit het moment om je voormalige hobby weer op te pakken. Om je kennisniveau en praktijkervaring een facelift te geven, organiseert OSV ORCA voor (niet) leden een theorieles met zwembad- en buitenwaterduik.

De doelen van de opfriscursus die OSV ORCA aanbiedt zijn:

 • ledenwerving (verenigingsdoel);
 • imagoverbetering (duiksportbreed doel);
 • verhoging naamsbekendheid (verenigingsdoel);
 • vervulling van een wens (doel van een belangstellende).

Breveteisen Opfriscursus

De doelstelling is dat een deelnemer zijn kennis en vaardigheden van het sportduiken weer op niveau brengt, zodat hij/zij op vakantie veilig en comfortabel kan duiken.

Ingangsniveau

Om deel te nemen aan de opfristraining moet de deelnemer:

 • tenminste 18 jaar zijn;
 • beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet;
 • de theoretische instructie hebben bijgewoond;
 • de Controlelijst Opfristraining volledig hebben ingevuld en ondertekend;
 • als je minderjarig bent een verklaring van geen bezwaar overleggen van ouders of voogd.

Duikervaring

De deelnemer moet tenminste beschikken over de duikervaring die vereist is bij het door hem behaalde duikbrevet.
De opfriscursus bestaat uit: theorieles + zwembadles + buitenwaterles.
Indien n.a.v. de opfristraining besloten wordt lid te worden van OSV ORCA dan vind restitutie van € 20,-- plaats.

Kosten

Voor de kosten van deze opfriscursus verwijzen we naar de actuekle pagina tarieven.

Wie verzorgt de opfriscursus?

Bevoegd tot het geven van een opfriscursus zijn:

 • 2*-instructeurs;
 • 1*-instructeurs;
 • 3*-duikers.

Assistentie kan verleend worden door 3*-duikers bij het bewaken van de veiligheid in het water of als duikcoördinator zoals bij de clubduiken.
De begeleider heeft een Controlelijst opfristraining ter beschikking. Hierop staan belangrijke adviezen voor de deelnemer. Door deze lijst te gebruiken, maak je de kans zo klein mogelijk dat je iets vergeet te melden. Het is geen eis dat al deze oefeningen worden uitgevoerd. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de tijd en ruimte die voor de opfristraining beschikbaar is.
De cursist gebruikt bij voorkeur zijn eigen duikuitrusting, dan wel dient een duikuitrusting bij derden te huren, die voldoet aan de „Richtlijnen voor veilig duiken‟. Het spreekt voor zich dat de gebruikte duikuitrusting in goede staat moet zijn.

Theorieles

 

Voorafgaand aan de praktijk dient de cursist zich te verdiepen in de theorie. Hiervoor stelt OSV ORCA het 1* duiker opleidingsboek met de daarbij behorende duikplanningstabel beschikbaar. Voor het theoriedeel heeft de begeleider de beschikking over een PowerPointpresentatie.

Praktijklessen

Een opfristraining bij OSV ORCA wordt zowel in het zwembad als in het buitenwater één op één uitgevoerd, dus één cursist met één begeleider.

Uitvoering

De uitvoering van de opfristraining wordt compleet verzorgd door de i.o.m. de training- en opleidingscoördinator gevraagde begeleider.
Voor de praktijklessen maakt de begeleider gebruik van een leskaart met daarop omschreven de uit te voeren zwembad- c.q. buitenwateroefeningen.
Het is aan de begeleider; in aanmerking nemend onder welke de omstandigheden de opfristraining plaatsvindt, of alle op de kaarten genoemde oefeningen uitgevoerd gaan worden. Het is immers geen eis dat alle handelingen uitgevoerd moeten worden.

Procedure aanmelding

Je meldt je aan bij de training- en opleidingcoördinator

Specialisatie Redden

Opbouw opleiding

redden NOB boekEen heerlijke duik, maar bij het terugkeren naar de kant, heeft je buddy het moeilijk...
De opstijging liep nogal ongecontroleerd, maar volgens de duikers is er verder niets aan de hand, totdat... Duiker in nood! Hopelijk gebeurt het niet, maar als jij de NOB Specialisatie Redden hebt afgerond, ben je goed voorbereid om juist te handelen in een noodgeval.

Leerdoelen

In deze leuke en uitdagende duikopleiding oefen je verschillende vaardigheden in het zwembad. Deze worden ondersteund met de noodzakelijke theorie. En tenslotte zet je samen met de overige deelnemers je vaardigheden om in daden tijdens een viertal scenario's in en om het buitenwater.

Brevet

Wanneer je de opleiding succesvol afrond, krijg je het brevet Specialisatie Redden van de NOB. Dit brevet geeft vrijstelling voor het onderdeel redden van de 3* duikopleiding.

Vereisten

Er is een aantal minimum vereisten, waaraan voldaan moet worden,
voordat je kunt deelnemen aan de NOB Specialisatie Redden.

 • Je moet beschikken over het 1* NOB / CMAS brevet of een daar aan gelijk te stellen brevet, zoals het "Open Water Diver" brevet. 
     De richtlijnen van het Recreational Scuba Training Council (RSTC) worden hierbij gevolgd.
 • Je moet medisch goedgekeurd zijn voor het duiken met perslucht.

Kosten

Voor de kosten verwijzen we naar de actuele pagina tarieven.

Cursusprogramma

Theoretische instructie:

 • 5 x 2 uur theoretische instructie

Praktische instructie:

 • 2 x 1 uur praktische instructie in het zwembad;
 • 4 x een buitenwater scenario

Procedure aanmelding

Je meldt je aan bij de training- en opleidingcoördinator

Materialen

 • NOB Specialisatie Redden boek, (is onderdeel van de cursusprijs).
 • Eigen duikuitrusting.

Subcategorieën

Evenementen OSV ORCA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31