Company Logo

Meer water, minder bellen

DAN Europe lanceerde de Hydratatie Veiligheidscampagne in 2013 om het belang van hydratatie bij het duiken promoten. Waarom? Omdat dehydratatie een risicofactor is die bijdraagt tot Decompressieziekte (DCZ) en als het over duikveiligheid gaat, is DAN betrokken. De slogan "meer water, minder bellen" verwijst naar het feit dat een goede hydratatie de hoeveelheid circulerende bellen aanzienlijk vermindert.

Download hier de folder:   Meer water, minder bellen

Veiligheid hangt in de lucht

CO is één van de mogelijke verontreinigingen, alhoewel we uit de geschiedenis leren dat dit, tot nu toe, het belangrijkste risico vormt. Kooldioxide (CO2) in grote hoeveelheden, vooral voor diepere duiken, is een gezondheidszorg. Olienevel is zowel een gezondheid probleem als een brandgevaar. Te veel vocht veroorzaakt corrosie problemen aan het materiaal en aan de luchtflessen. 

Download hier de folder:   Veiligheid hangt in de lucht

Oren en duiken

De meest voorkomende verwondingen gemeld aan DAN zijn druk-gerelateerde verwondingen (Barotraumas) aan de oren en sinussen. Gelukkig, zijn deze gemakkelijk te vermijden en een beetje onderricht en gezond verstand kan je helpen deze problemen te voorkomen.

Download hier de folder: Oren en Duiken

  

Raak niet vermist

Vermist raken of achtergelaten worden is waarschijnlijk één van de meest beangstigende situaties waarin een duiker zich kan bevinden. Deze nieuwe campagne heeft als doel het risico om vermist te raken tot een minimum te verminderen en de kans om gevonden te worden te verhogen. 
Download hier de folder:  Raak niet vermist, wordt gevonden

De Oudere Duiker

Tegenwoordig zijn er meer duikers op hogere leeftijd. Ze willen graag van hun actieve tijd als duiker zo intensief mogelijk genieten. Hun goed gekozen duiklocaties brengt ze vaak gedurende langere tijd naar de tropen en de subtropen. Er zijn ook meer duikers op hogere leeftijd en niet alleen op duikcruises. We weten dat oudere duikers vaak meer op zoek zijn naar plezier dan naar avontuur. Ze duiken ook veiliger want ze zijn voorzichtiger en meestal heel ervaren. Ze zijn ook meer bereid om verantwoord te handelen en beperkingen te aanvaarden betreffende hun duikactiviteiten in geval van fysieke beperkingen.

Download hier de folder:  De oudere duiker

Geestmerambacht schoonmaakactie evenement

 

Rabobank heeft dit jaar een sponsoractie waarbij Rabobank leden

kunnen stemmen op verenigingen. Rabobank kent meerdere regio’s.

Dit is de regio Alkmaar / HHW / Langedijk (met nu 12000 leden)

In het kort:

-Ieder Rabobank lid kan 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 op bv. je eigen vereniging.

Bij 10 stemmen krijgt de vereniging 50,-.

De rest van het geld beschikbaar wordt verdeeld afhankelijk van hoeveel stemmen

de vereniging gekregen heeft.

 

Wij gaan als vereniging voor de actie

een duik maken in het Geesterambacht.

We gaan tijdens de duik onderwater de

zwembaaitjes vrij maken van plastic, glas metaal ect. 

zodat de kinderen er van de zomer gerust kunnen

zwemmen zonder in glas oid te staan.

 

Steun ons door op OSV-ORCA te stemmen via de

rabobank sponsor actie!!!

 

We gaan de duik maken op 20 mei 09:30 tot 12:00

(zondag, is ook eerste pinksterdag)

Het geld wat we verdienden via de actie gaan we gebruiken voor onderhoud

van onze compressor en duikartikelen voor opleiding.

 

Uitvoering:

Geestmerambacht heeft aan de zuidzijde meerdere

ondiepe baaien voor de zwemmers. We gaan binnen die baaien

per koppel rondjes zwemmen om het gehele oppervlak te ontdoen van zooi.

Tevens wordt een buddypaar in rechte lijn gestuurd vanaf zuidzijde

langs de baaien om ook daar het vuil weg te halen.

 

 

Specialisatie Digitale Onderwaterfotografie

Opbouw opleiding

specialisatie OW fotografie NOB boekIs fotograferen je passie en denk je er wel eens over na om deze hobby ook onderwater te beoefenen? Of zie je onder water zoveel mooie dingen, die je ook weleens aan anderen wilt laten zien?>Dan is de Specialisatie Digitale Onderwaterfotografie wellicht iets voor jou!

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de technische aspecten van het onderwater fotograferen, omgang met de camera en de verschillen die je ondervindt ten opzichte van boven water fotografie.

De cursus word gein ons eigen clubhuis, een theoretisch les met praktisch oefenen gevolgd met een zwembad instructie. Vervolgens ga je zelf aan de gang in het buitenwater en je komt met een aantal foto's en/of series terug ter bespreking en ter lering om in de groep te bespreken. In de 2e theorieles worden de resultaten besproken en wordt dieper in gegaan op het digitaal verwerken van de foto's.

Kortom een bomvolle cursus waarbij de materie vooral praktisch met jullie wordt doorgenomen.En wie weet sta jij straks met een mooie plaat die in de prijzen valt op de Nederlandsche fotowedstrijd ZK of ONK!

Leerdoelen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten.
Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken.

Brevet

Wanneer je de opleiding succesvol afrond, krijg je het brevet Specialisatie Digitale onderwaterfotografie van de NOB.

Vereisten

Er is een aantal minimum vereisten, waaraan voldaan moet worden, voordat je kunt deelnemen aan de NOB Specialisatie Digitale Onderwaterfotograffie.

 • Je moet beschikken over het 1* NOB/CMAS brevet of een daar aan gelijk te stellen brevet, 
   zoals bijv. het "Open Water" brevet. 
   De richtlijnen van het Recreational Scuba Training Council (RSTC) worden hierbij gevolgd.
 • Je moet medisch goedgekeurd zijn voor het duiken met perslucht.

Voor de kosten van deze specialisatie verwijzen we naar de actuele pagina tarieven.

Cursusprogramma

Theoretische instructie:

 • - 2 x 2 uur theoretische instructie
 • enkele avonden zelfstudie en voorbereiding
 • maken van enkele foto's en/of series in buitenwater (zoet of zout)

Praktische instructie:

 • 1 fotografieduik uit te voeren in het zwembad

Procedure aanmelding

Je meldt je aan bij de training- en opleidingcoördinator

Materialen

 • NOB Specialisatie Digitale Onderwaterfotografie boek, (is onderdeel van de cursusprijs).
 • Eigen duikuitrusting.
 • Onderwatercamera (of lenen) optioneel met een externe flitser.

Privacy Policy

Onderwatersportvereniging Orca hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onderwatersportvereniging Orca houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •           Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 •           Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •           Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Onderwatersportvereniging Orca zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •   Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over activiteiten of uitnodigingen;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Onderwatersportvereniging Orca bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Onderwatersportvereniging Orca van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Onderwatersportvereniging Orca

secretaris@osvorca.nl

Zaterdagmiddagtraing 2018-2019            
Met onderstaande trainers gaan we dit jaar de training verzorgen.          
Als algemene reserve hebben we Ronald Abrahams tel: 072-5150105          
Dus als iemand echt niet kan dan is Ronald de aangewezen man om te bellen,
liever nog wissel met iemand op de reguliere lijst.
             
Zorg dat je op tijd bent en bereid een leuke les voor.
Bij voorbaat namens de leden dank, dank, dank.!!!
 
               
1-sep Jan Halfschepel
8-sep Jan Mazereeuw
15-sep Gerard de Weerdt
22-sep Dick Mol
29-sep Edson Geertruida
6-okt Ruud van Beers
13-okt Gerben van der Meulen
20-okt Peter Bernards
27-okt Ton Spijker jr.
3-nov Jan Halfschepel
10-nov Jan Mazereeuw
17-nov Gerard de Weerdt
24-nov Dick Mol
1-dec Edson Geertruida
8-dec Ruud van Beers
15-dec Gerben van der Meulen
22-dec Peter Bernards
29-dec Ton Spijker jr.
5-jan Jan Halfschepel
12-jan Jan Mazereeuw
19-jan Gerard de Weerdt
26-jan Dick Mol
2-feb Edson Geertruida
9-feb Ruud van Beers
16-feb Gerben van der Meulen
23-feb Peter Bernards
2-mrt Ton Spijker jr.
9-mrt Jan Halfschepel
16-mrt Jan Mazereeuw
23-mrt Gerard de Weerdt
30-mrt Dick Mol
6-apr Edson Geertruida
13-apr Ruud van Beers
20-apr Gerben van der Meulen
27-apr Peter Bernards
4-mei Ton Spijker jr.
11-mei Jan Halfschepel
18-mei Jan Mazereeuw
25-mei Gerard de Weerdt
1-jun Dick Mol
8-jun Edson Geertruida
15-jun Gerben van der Meulen
22-jun Peter Bernards
29-jun Ton Spijker jr.

Evenementen OSV ORCA

ma di wo do vr za zo
1
2
4
5
6
8
9
12
13
15
16
18
19
20
22
23
25
26
27
29
30

OSV ORCA op Facebook

 

facebook
Copyright by OSV ORCA!®.